Klubbens kontonummer: 

3530.25.08923Organisasjonsnr: 990742448