Fusa Hestesportlag har nå inngått ein rideavtale for lagets medlem med eigarane av bilveien rundt Kletten.
Det er spesielle vilkår for avtalen og vi må be om at alle held disse, viss ikkje blir avtalen avslutta
Les meir for kart og informasjon.

Alle har lyst å ri på tur i variert terreng, men færre vil ta ansvar for å ta hensyn til bebuarar og for fjerning av hestemøkk. Vi får ikkje rideavtaler viss vi ikkje tar hensyn. Eit av tiltaka som MÅ betras er fjerning av hestemøkk. Rundt hus er det spesielt viktig at møkken fjernes skikkelig, ein må eventuelt gå ned igjen med trillebår å hente møkk.

Viss ikkje fjerning av møkk vert gjort skikkelig må alle ha kvar si ”møkkeveke” der ein møkker veien rundt Kletten.Desse reglane gjeld for riding langs Kletten:

· Riding skal skje i gangfart, ikkje i trav og galopp.

· Dei ridande skal vera spesielt aktsam når dei passerer tun, og der born leikar.

· Dei ridande skal ta omsyn til annan ferdsel på vegane. Dei har ”vikeplikt”.

· Hestemøkk skal fjernast frå vegen, og i nærleiken av hus skal den takast med.

· Ved riding Kletten (fjellet) skal dette skje utanom gangstiane (ikkje ri i barnehagen og skulen sine stiar).!Dersom denne avtalen fungerer og alle er villig til litt dugnadsinnsats, får vi lov å lage eigne ridestiar opp mot Kletten. Då får vi enda ein ridemulighet ute i naturen. Det er veldig viktig at vi AVLASTER rideveiene så godt som råd, viss ikkje vert det fort GJØRMETE. Bruk blant anna både veien ved hyttene og nede langs ”jordet” i hyttefeltet.

Vi håpar alle vi følgje denne rideavtalen slik at vi kan oppretthalde ein god kontakt med grunneigarane i Strandvik.

Styret

Fusa Hestesportlag 06.07.2010