Årsmøte 2023

Referat fra årsmøtet 2023 finner du her: referat fra årsmøte i fusa hestesportslag 23 mars 2023.pdf
Regnskap 2022 og budsjett 2023: RESULTAT - BUDSJETT FUSA HESTESPORTLAG 2022 oppsestt.pdf
Årsmelding 2022: årsmelding-for-året-mars-2022-til-mars-2023.pdf

Styremøter 2023

Styremøte nr. 4, 13.04.23: Referat fra styremøte 13.04.2023.pdf 
Styremøte nr. 5, 15.05.23: