Generell informasjon til nye brukere av anlegget:
Velkommen til Fusa hestesportlag og Fusa ridehall.docx

Leieavtale:

Alle som skal bruke rideanlegget i Strandvik fast ber vi om å inngå en leigeavtale med Fusa Hestesportlag.


Leigeavtalen finner du nederst på denne siden. Denne skal signeres og leveres til en i styret i Hestesportlaget. Det er en fordel om du noterer på hvilken avtale du ønsker (heltår eller halvtår).
Dere som ikke bruker anlegget fast betaler med vipps. Husk å skrive dato, navn på eier og hest.  Regler på anlegget finnes ved rideport.


Priser:

Priser pr. 10.02.2020

RIDEHALL/ANLEGG                               Medlem      /         Ikke-medlem

Per helår                                                       kr.   3400,-   /         6400,-

Per halvår                                                     kr.   1700,-   /         3200,-

Pr gang                                                         kr.     50,-     /         100,-


   Leige av gjestebokser                          Medlem  /                Ikke medlem

 

 Fredag til søndag inkl. hall leie og spon  kr. 700.-           /        Fredag til søndag  inkl. hall leie og spon:   kr. 900.-   

 Lørdag til søndag inkl. hall leie og spon. Kr. 400.-             /      Lørdag til søndag  inkl. hall-leige og spon. kr. 600.-

Gebyr på kr 500 hvis boks ikke er rengjort.


Leige av varmestove          kr 600 for medlemmer.  Kr 1000. for ikke medlemmer. Leigetaker vasker ut selv. 


Leige av hall.                      Kr. 250.- pr time.               Leige for 1 dag: kr. 1250.-  (5 timer)  2 dager: 2000.-  (a 5 timer)              

                                                                    

Hall leie betales via vipps: 135782  eller direkte inn på bankkonto for å unngå fakturering. Merk tydelig med navn. 

  

Ved helårs- og halvårsleie skal det inngås kontrakt. Informasjon finnes på hestesportlagets hjemmeside.


Regler:
Reglene for Fusa Hestesportlag sitt anlegg finner du her: REGLER FOR BRUK AV RIDEHALL OG UTEBANE.doc

Reguleringsføresegnene til ridehallen finner du her: side 1 og side 2.

VELKOMMEN SOM BRUKER AV RIDEANLEGGET I STRANDVIK

LEIEAVTALE

Utleier: Fusa Hestesportlag (FHSL)

Leietaker: ...........................................                                   Hest: ................................

 

1.REGLEMENT

Leietaker plikter seg å til enhver tid være kjent med reglene for bruk av rideanlegget og å følge disse. Leietaker skal også være kjent med hvilke turstier som er lov å bruke og følge avtaler som er gjort med den enkelte grunneier.

 

2.LEIE

Fusa hestesportlag fakturerer halvtårsleie eller helårsleie til de som har bestilt dette. Leien gjelder pr. hest, ikke pr. leietaker. Halvtårsleie starter april – sept eller fra okt – mars. Dersom leie ikke er mottatt fra leietaker, nektes det adgang til rideanlegget.

 

3.BRUDD PÅ AVTALEN 

Gjentatte brudd på anleggets reglement fører til utestengelse.

Dersom møkk ikke fjernes umiddelbart etter endt rideøkt på ridebanene ilegges leietaker et gebyr på kr. 500,- samt 2 ukers utestengelse. Det gis kun 1 advarsel før denne straffen iverksettes. Dette er fordi ridebunnen blir ødelagt av hestemøkken.

 

4.DUGNAD

Det er ingen ansatte i FHSL, dugnad er nøkkelen til å holde kostnadene nede. Leietaker plikter å møte på dugnader på anlegget. FHSL administrerer dugnadslister over dugnadsinnsats.

 

5.UNDERSKRIFT

Jeg bekrefter herved å ha lest og forstått reglene for bruk av FHSL`s anlegg. Jeg plikter med dette å overholde reglene.

 

 


Leietaker


Leietakers foresatte (dersom under 18 år)