Styret vårt

Rolle
Navn
Mobil
Epost
Leder
Bente Valentinsen Dankertsen
95856914
bente.dankertsen@fusi.no
Nestleder
Odd Gitle Aarra
97711752
oddgitle83@gmail.com
Styremedlem
Synne Stagrim Håve
99614993
synnehaave@yahoo.no
StyremedlemElianna Skåtun
47831570
elianna.skatun@fusi.no
Styremedlem Betina Kvåle
95170769 betina_kvaale@hotmail.com
Styremedlem Nina Reiertsen 97160792 nina.reiertsen@gmail.com
StyremedlemLillian Bjørg Anda Stokholm
94836202
lilliananda@outlook.com
VaramedlemTove Røstum92922429tovekkr@gmail.com
VaramedlemRune Samnøy95703645rune.samnoy@fusi.no