REGLER FOR BRUK AV RIDEHALL OG UTEBANE 

FUSA HESTESPORTLAG 

 • Benytt ridestier fram og tilbake til hovedveien og anlegget ellers. 

 • Gi beskjed til de andre når du kommer inn i banen, og vent på svar. Gi og beskjed før du åpner porten og går ut.

 • Det er påbudt med hjelm i ridehallen, utebanen og på Fusa Hestesportlag sitt område under ridning.

 • Porten/vantet til ridebanen skal være lukket når det er hester i banen. Vant må være igjen. (Når vant er igjen, kan porten stå åpen)

 • På- og avstigning skal gjøres med hensyn til andre ryttere, hovedsakelig utenfor firkantsporet.  
   
 • Hold til høyre når du møter andre (venstre mot venstre). 

 • Firkantsporet har forkjørsrett, storvolte har vikeplikt for firkantsporet. 

 • Skritt foregår innenfor sporet.

 • Holdt skal ikke forekomme på firkantsporet.

 • Ridning kommer før longering. Påbegynt longeringsøkt kan fullføres.

 • Det er ikke lov å longere når det pågår instruksjon/kurs.

 • Spør om lov til å longere hvis det er andre i hallen. Longering skal foregå kontrollert, (spesielt viktig med andre i banen.)

 • Det er ikke lov å longere når det er hingst i banen.

 • Det er ikke lov å entre banen når hingst longeres.

 • Det skal aldri longeres eller rides på en og samme volten hele økten. Dette for å få jevn slitasje på banen.

 • Dersom det etter en økt er gjennomtramp (hull) i underlaget, skal disse jevnes ut.

 • Det er ikke lov å ha hesten løs på utebanen. Dette kan gjøres i ridehallen. Løse hester skal ha tilsyn. Løshopping skal foregå som en arrangert trening.

 • Det er forbudt å hoppe uten en person over 18 år til stede.

 • Sprangmaterialet skal fjernes straks etter bruk.

 • Det er båndtvang for hund på hele FHSL sitt område.

 • Møkk skal fjernes før en forlater banen.
 • Dersom møkk ikke fjernes umiddelbart etter endt rideøkt på ridebanene ilegges bruker et gebyr på kr. 500,- samt 2 ukers utestengelse. Det gis kun 1 advarsel før denne straffen iverksettes. Dette er fordi ridebunnen blir ødelagt av hestemøkken.

 • En plikter å følge anvist timeplan for bruk av anlegget.

 • Vis hensyn til andre bruker og anlegget så får både hest og rytter en trivelig opplevelse!! 

 

 Strandvik, 03.06.2021