Stall ridehall

På baksiden av ridehallen er det 10 bokser. 

Disse leies per dags dato ut til faste oppstallører. Dersom det er ledige bokser er det mulig å leie boks over kortere perioder. 

Priser:

Fast leie: 1000 kr per måned gjelder fra 1.05 2023Priser for halleie:

1700 kr per halvår (April-september og oktober-mars). 

Alle faste brukere av hallen må betale halvtårsleie. Det er ikke mulig å betale per måned.

Alternativt kan man betale per gang man er i hallen: 50 kr for medlem. 100 kr for ikke-medlem 

 

Regler finner du her: regler stall ridehall.docx

Kart over anlegget finner du her: kart_rideanlegg[1].doc