Generell informasjon til nye brukere av anlegget:
Velkommen til Fusa hestesportlag og Fusa ridehall.docx

Leieavtale:

Alle som skal bruke rideanlegget i Strandvik fast ber vi om å inngå en leigeavtale med Fusa Hestesportlag.


Leigeavtalen finner du ved å klikke Leieavtale. Denne skal signeres og leveres til en i styret i Hestesportlaget. Det er en fordel om du noterer på hvilken avtale du ønsker (heltår eller halvtår).
Dere som ikke bruker anlegget fast betaler kontant ved oppmøte i postkassen. Husk å skrive dato, navn på eier og hest. Det er informasjon om hvordan bruk registreres i ridehallen.


Priser:

Priser pr. 10.02.2020

RIDEHALL/ANLEGG                               Medlem      /         Ikke-medlem

Per helår                                                       kr.   3000,-   /         6000,-

Per halvår                                                     kr.   1500,-   /         3000,-

Pr gang                                                         kr.     65,-     /         130,-

 

Baneleie i kurssammenheng                         kr.     50,-     /         80,-

(for de uten avtale)

Fakturagebyr*                                              kr.    75,-

*Minstefakturering for engangsbruk er på kroner 300,- der det kommer et faktureringsgebyr på kroner 75,- i tillegg. Bruk må skrives opp på liste i ridehall.

Engangsbruk betales kontant i postkasse i ridehall, via vipps eller direkte inn på bankkonto for å unngå fakturering. Merk tydelig med namn. 

 

Ved helårs- og halvårsleie skal det inngås kontrakt. Informasjon finnes på hestesportlagets hjemmeside.


Regler:
Reglene for Fusa Hestesportlag sitt anlegg finner du her: REGLER FOR BRUK AV RIDEHALL OG UTEBANE.doc

Reguleringsføresegnene til ridehallen finner du her: side 1 og side 2.
Levert av IdrettenOnline