Kurs i relasjonell horsemanship!

Vi kan med glede annonsere at Fusa Hestesportlag 10-12 Juni skal ha kurs med Trine Bøhnsdalen.

Dette vil være et bakketreningskurs forbeholdt unghester, men også åpent for voksne hester om det blir ledig plass. 

Dette blir et kurs for alle uavhengig av hvilken gren man holder på med!  😊
Det vil bli jobbet med hver enkelt hest individuelt, og det kan være for eksempel: saltilvenning, grunnarbeid for å få en trygg og robust hest/ miljøtrening, tillæring av signaler, hengertrening eller hverdagshåndtering. 
Målet er at du som deltager skal få inspirasjon og nye verktøy til videre samarbeid mellom deg og hesten.

Trine har lang erfaring innenfor horsemanship, og praktiserer det hun selv kaller for relasjonell horsemanship. Hovedfokuset er på forholdet mellom hest og menneske og hvordan vi på best mulig måte kan kommunisere og samarbeide med våre firbeinte venner.

«En god kommunikasjon mellom oss og hesten handler for meg ikke bare om ordre eller lydighet, men om dialog. Og følelsen vi gir hesten av å bli møtt, hørt og sett på sine små, subtile og viktige signaler.» - Trine Bøhnsdalen

Hun har reist mye til USA og Australia for å jobbe med ulike hester, ofte hester som ikke passer helt inn i det normale treningsformatet på gitte steder. I tillegg har hun utdanning innenfor hesteassistert psykoterapi som har gitt hun enda bredere innsyn i menneskedelen i relasjonen mellom hest og menneske. 

Det er ulike former for deltagelse disse dagene

  • 7 deltagere med hest (inkluderer foredrag fredag kveld): 1850,-

  • Kun foredrag fredag: 250,-

  • Deltagere uten hest (inkluderer foredrag fredag kveld): 900,-

  • Publikumsbillett (tilskuer kun fra tribunen): 100,- per dag


Påmelding til:

aktivitetsgruppe.fhsl@gmail.com


Tidsplan kommer etterhvert!

          ÅRSMELDING FOR FUSA HESTESPORTLAG 2021.

Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 64 saker.

Vi har 92 medlemmer. 

Klubben har 2 sprangtrenere, Therese Mikkelsen og John Harald Magnussen. Klubbtrenere i 2021 dressur har vært Eva Oppedal (Elianna Skåtun) og Merethe Børsvik. Vi har og fått i gang kjøretreninger.

Det ble holdt et foredrag med Tobba Sudmann.

Det ble arrangert 2 rideskole-helger og 2 sprangtreninger med Espen Wielunski.

Styret i 2021 har vært: Leier, kasserer og sponsoransvarlig Bente V. Dankertsen

Nestleder Odd Gitle Aarra. Dugnad og vanningsansvarlig.

Styremedlemmer: Synne Stagreim Håve. Tippemiddelsøknadsansvarlig.

  Elianna Skåtun rideskoleansvarlig. Malin Nordtveit. Medlems og lisensansvarlig. Lillian Stokholm Klubbstallansvarlig. Michael Williamson, sekretær. Vara til styret, Hildegunn Anda og Lena Glesnes.

Klubben har hatt et aktivt år til tross for korona situasjonen. Vi har brukt tiden til å få rustet opp utstyr, ryddet i medlemsarkivet og ikke minst fått ferdigstilt den nye utebanen. Sponsormidler har vært søkt om både her og der, og klubben har fått 4 nye sponsorer med skilt i hallen. Dette arbeidet har resultert i ny traktor og ny harv. Gammeltraktoren og en harv er solgt. Vi har fått midler til å skifte ut nederste delen av vantet. Dette bør nok gjøres før vårt første stevne i september.

Det har blitt holdt 2 rideskoler og som vanlig er dette veldig populært, og med ventelister.  Dette er gode inntekter, men vi skulle så gjerne hatt tilgang til flere hester til dette bruket. Juleshowet ble vi dessverre nødt til å avlyse. Lagerrommet bak hall ble ferdig betalt i 2021. 

Dugnader har vi hatt og fått omtrent malt hele framsiden av hallen. Gavl-veggen mot Strandvik ble malt av skytterlaget. Gjerde rundt utebanen ble satt opp. Ellers vedlikehold av banen i hallen med gravemaskin, rotorharv og innblanding av mer filt.

Styret har arbeidet godt sammen og vi kan se tilbake på et år med store investeringer, men nødvendige.

Hos Fusa Hestesportlag kan du betale med Vipps! 

Vippsnr: 135782, eller søk "Fusa Ridehall". 

Husk å skrive hva betalingen gjelder. 


Trening for Eva Oppdal


Eva treningene er som oftest hver 14 dag om søndagen.
Timene er på 45 min eller 30 min og koster 500 eller 350 kr.

Eva underviser en elev om gangen og kan undervise elever og hester på alle nivåer.

Kontakt Tove Røstum for mer informasjon: tovekkr@gmail.comHarving i Ridehallen i Strandvik


Det er harving to ganger i uken. Tidspunkt og dag blir publisert på Facebook-gruppen "Ridehallen i Strandvik". 
Husk å fjern møkk og utstyr som ligger i banen, ellers blir det ikke harvet.

Ta kontakt dersom det er spørsmål ang harvingen. 


Aktiviteter fremover: Se under fanen terminliste/kalender- Arrangementer. Følg også med i kalender!

Sponsorer