Saksliste årsmøte 9.mars 2021

Postet av Fusa Hestesportlag den 1. Mar 2021

01.03.2021

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand:

Sak 9: Behandle forslag og saker

  • Ingen saker mottatt innen frist.

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1 Styreleder

12.2 Nestleder

12.3 Øvrige styremedlemmer

12.4 Varamedlemmer

12.5 Revisor

12.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

12.7 Leder av valgkomiteen

12.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

12.9 Varamedlem til valgkomiteenMinner om påmelding til årsmøte gjøres til Anette Lohne på sms 95184031 eller Facebook innen 5.mars. Dette i henhold til bestilling av pizza og oversikt for evt. smittesporing for Korona i ettertid. Liste vil bli makulert etter 10 dager. 


Med vennlig hilsen 

Styret i Fusa Hestesportlag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.