Saksliste årsmøte 9.mars 2021

Postet av Fusa Hestesportlag den 1. Mar 2021

01.03.2021

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand:

Sak 9: Behandle forslag og saker

  • Ingen saker mottatt innen frist.

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1 Styreleder

12.2 Nestleder

12.3 Øvrige styremedlemmer

12.4 Varamedlemmer

12.5 Revisor

12.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

12.7 Leder av valgkomiteen

12.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

12.9 Varamedlem til valgkomiteenMinner om påmelding til årsmøte gjøres til Anette Lohne på sms 95184031 eller Facebook innen 5.mars. Dette i henhold til bestilling av pizza og oversikt for evt. smittesporing for Korona i ettertid. Liste vil bli makulert etter 10 dager. 


Med vennlig hilsen 

Styret i Fusa HestesportlagInnkalling til årsmøte 2021

Postet av Fusa Hestesportlag den 3. Feb 2021

Styret i Fusa Hestesportlag innkaller herved til årsmøte i Fusa Hestesportlag. 

Årsmøtet avholdes 09.mars 2021 kl. 19.00 på Handelslaget i Strandvik. Det vil bli servert pizza. 

Vi ber om at de som ønsker å komme melder i fra til styret i forbindelse med smittevern, samt bestilling av pizza. 


Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes til styret senest to uker før årsmøtet (23.02.21), til fusahestesport@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i Fusa Hestesportlag i 2020 og betalt kontigent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Fusa Hestesportlag