Dressurtrening i Strandvik, vår 2023

Johanna Kraus, med trenerutdanning og lang ride- og trenererfaring fra Tyskland, har sagt seg villig til å være fast dressurtrener  om torsdager og i tillegg ha enkelte helgekurs,  i Strandvik.

Hun har fokus på dyrepsykologi, -adferd og   -læring   og dialog med den enktelte rytter,   i sin undervisningsmetodikk.

Priser:                  Kr 300  for 30 min                          kr 450 for 45 min                           kr 500 for 1 time

Hun vil lage en egen messengergruppe for ryttere som er interessert i å ri for henne, slik at hun kan koordinere treningstimer.

Det er også mulig for ryttere fra andre anlegg å komme å ri for henne i Strandvik og da er det mulig å leie gjestebokser for kortere/lengre opphold.

          ÅRSMELDING FOR FUSA HESTESPORTLAG 2021.

Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 64 saker.

Vi har 92 medlemmer. 

Klubben har 2 sprangtrenere, Therese Mikkelsen og John Harald Magnussen. Klubbtrenere i 2021 dressur har vært Eva Oppedal (Elianna Skåtun) og Merethe Børsvik. Vi har og fått i gang kjøretreninger.

Det ble holdt et foredrag med Tobba Sudmann.

Det ble arrangert 2 rideskole-helger og 2 sprangtreninger med Espen Wielunski.

Styret i 2021 har vært: Leier, kasserer og sponsoransvarlig Bente V. Dankertsen

Nestleder Odd Gitle Aarra. Dugnad og vanningsansvarlig.

Styremedlemmer: Synne Stagreim Håve. Tippemiddelsøknadsansvarlig.

  Elianna Skåtun rideskoleansvarlig. Malin Nordtveit. Medlems og lisensansvarlig. Lillian Stokholm Klubbstallansvarlig. Michael Williamson, sekretær. Vara til styret, Hildegunn Anda og Lena Glesnes.

Klubben har hatt et aktivt år til tross for korona situasjonen. Vi har brukt tiden til å få rustet opp utstyr, ryddet i medlemsarkivet og ikke minst fått ferdigstilt den nye utebanen. Sponsormidler har vært søkt om både her og der, og klubben har fått 4 nye sponsorer med skilt i hallen. Dette arbeidet har resultert i ny traktor og ny harv. Gammeltraktoren og en harv er solgt. Vi har fått midler til å skifte ut nederste delen av vantet. Dette bør nok gjøres før vårt første stevne i september.

Det har blitt holdt 2 rideskoler og som vanlig er dette veldig populært, og med ventelister.  Dette er gode inntekter, men vi skulle så gjerne hatt tilgang til flere hester til dette bruket. Juleshowet ble vi dessverre nødt til å avlyse. Lagerrommet bak hall ble ferdig betalt i 2021. 

Dugnader har vi hatt og fått omtrent malt hele framsiden av hallen. Gavl-veggen mot Strandvik ble malt av skytterlaget. Gjerde rundt utebanen ble satt opp. Ellers vedlikehold av banen i hallen med gravemaskin, rotorharv og innblanding av mer filt.

Styret har arbeidet godt sammen og vi kan se tilbake på et år med store investeringer, men nødvendige.

Hos Fusa Hestesportlag kan du betale med Vipps! 

Vippsnr: 135782, eller søk "Fusa Ridehall". 

Husk å skrive hva betalingen gjelder. 


Trening for Eva Oppdal


Eva treningene er som oftest hver 14 dag om søndagen.
Timene er på 45 min eller 30 min og koster 500 eller 350 kr.

Eva underviser en elev om gangen og kan undervise elever og hester på alle nivåer.

Kontakt Tove Røstum for mer informasjon: tovekkr@gmail.comHarving i Ridehallen i Strandvik


Det er harving to ganger i uken. Tidspunkt og dag blir publisert på Facebook-gruppen "Ridehallen i Strandvik". 
Husk å fjern møkk og utstyr som ligger i banen, ellers blir det ikke harvet.

Ta kontakt dersom det er spørsmål ang harvingen. 


Aktiviteter fremover: Se under fanen terminliste/kalender- Arrangementer. Følg også med i kalender!

Sponsorer