Generell informasjon til nye brukere av anlegget:
Velkommen til Fusa hestesportlag og Fusa ridehall.docx

Leieavtale:

Alle som skal bruke rideanlegget i Strandvik fast ber vi om å inngå en leigeavtale med Fusa Hestesportlag.


Leigeavtalen finner du ved å klikke Leieavtale. Denne skal signeres og leveres til en i styret i Hestesportlaget. Det er en fordel om du noterer på hvilken avtale du ønsker (heltår eller halvtår).
Dere som ikke bruker anlegget fast betaler med vipps. Husk å skrive dato, navn på eier og hest.  Regler på anlegget finnes ved rideport.


Priser:

Priser pr. 10.02.2020

RIDEHALL/ANLEGG                               Medlem      /         Ikke-medlem

Per helår                                                       kr.   3000,-   /         6000,-

Per halvår                                                     kr.   1500,-   /         3000,-

Pr gang                                                         kr.     50,-     /         100,-

 

Leige av gjestebokser: Fredag til søndag kr. 900 inkl. hall-leige.

Lørdag til søndag kr. 600 inkl. hall-leige. Gebyr på kr 500 hvis boks ikke er rengjort.

Leige av varmestove kr 600 for medlemmer.  Kr 1000. for ikke medlemmer. Leigetaker vasker ut selv. 
Hall leie betales via vipps: 135782 eller direkte inn på bankkonto for å unngå fakturering. Merk tydelig med navn. 

  

Ved helårs- og halvårsleie skal det inngås kontrakt. Informasjon finnes på hestesportlagets hjemmeside.


Regler:
Reglene for Fusa Hestesportlag sitt anlegg finner du her: REGLER FOR BRUK AV RIDEHALL OG UTEBANE.doc

Reguleringsføresegnene til ridehallen finner du her: side 1 og side 2.
Levert av IdrettenOnline