Referat fra styremøte nr. 10, 11.12.2017
Se referat fra møtet her


Referat fra styremøte nr. 9, 29.10.2017
Se referat fra møtet herReferat møte mellom FHSL og Fusa Ridehall AS 10.10.17
Se referat fra møtet her

Referat styremøte nr. 8 01.10.17
Se referat fra styremøtet her: styremøtet 01.10.17

Referat styremøte nr. 7 19.09.17
Se referat fra styremøtet her:
styremøte 19.09.2017

Referat:

Møte nr.

6

Dato:

21.08.2017

Sted

Varmestuen

Tilstede

Bente, Malin, Trond, Eirinn, Bjørn Atle, Linda, Liv Jorunn

Dato for neste styremøte:

18. september 207, kl. 1800

Referent

Eirinn

 

STYREMØTE i FUSA HESTESPORTLAG

Saks nr.

Sak

Ansvarlig

Frist

25/17

Referat og status etter forrige styremøte

 

 

26/17

Planlegge klubbstevne

Bente, Eirinn, Liv Jorunn og Malin

2-3.9

27/17

Forslag om innkjøp av ny vogn

Liv Jorunn

 

28/17

Gjennomgang brukstider hall

 

 

29/17

Sende representant fra klubben til møte i Bergen

Mathilde, Eirinn

 

30/17

Oppdatering medlemskontingenter

Malin

 

31/17

Rideskole

Malin, Eirinn, Bente

 

32/17

Eventuelt:

 

 

 

25/17: Status etter forrige styremøte 14/17: sponsorer er kontaktet og fulgt opp. Venter på tilgang til nettbank for å få oversikt over innbetalinger. 15/17: Dugnad: maling av ridehall – må vurdere hva vi skal gjøre her. Tas som egen sak under eventuelt. Dugnad hindermateriell: Bjørn Atle ansvarlig. Status: får tak i beslag og monterer disse. Det har ikke vært møte mellom FHSL og skytterlaget, men det har blitt opprettet gruppe på facebook for kommunikasjon. 16/17: Det er opprettet en egen sak for klubbstevnet: sak 26/17 21/17: FUSIT, hjemmeside: går for å skifte. Eirinn sender forespørsel om eventuell sponsoravtale, og holder tråden i skifte av hjemmeside. 23/17: Forslag til aktiviteter: klubbstevne ny sak 26/17, rideskole ny sak: 31/17 24/17: Sak om budsjett: rekker ikke på dette styremøte. Bør ha et møte som i hovedsak handler om budsjettet: hva bruker vi penger på? Hva planlegger vi å bruke penger på?

26/17: Planlegge klubbstevne Oppretter stevnekomite som tar ansvar for planlegging og igangsetting av klubbstevne. Stevnekomite: Malin, Bente, Eirinn og Liv Jorunn Linda og Liv Jorunn har ansvaret for kiosk.

27/17: Forslag om innkjøp av ny vogn En mulighet er å henvende seg til kjøregrenutvalget og forhøre seg om rytterforbundet kan kjøpe vogn som blir utplassert på plasser der det er kjøremiljø. I første omgang undersøker Liv Jorunn om hennes vogn er i orden, og tar denne med til Strandvik for utleie/utlån.

28/17 Gjennomgang brukstider hall Organisert trening: bakkarbeid tirsdag: 17-20, sprangtrening onsdag: 17-20 Egentrening i hallen: Mandag dressur, tirsdag bakkarbeid, onsdag sprangridning, torsdag dressur, fredag kjøring.  Bommer i hallen til egentrening tirsdag og onsdag, men hallen er åpen for alle. Det skal lages en ukeplan som legges ut på hjemmesiden. Gi ellers beskjed om endringer og om det blir organisert aktivitet i hallen!

29/17: Sende representant fra klubben til møte i Bergen Mathilde Søviknes reiser på møtet. Eirinn sender inn årsmøteprotokoll til Hordaland rytterkrets.

30/17 Oppdatering av medlemskontingenter Får ikke sendt ut til alle som har hovedmedlemskap, men har sendt til junior og familiemedlemsskap. Lokale lag opplever stor medlemssvikt fordi systemene er blitt så komplisert. Trenger enkle løsninger som enkel brevgiro f.eks. Videre har Fusa hestesportlag en regel om at hvis man skal ri for Fusa hestesportlag i konkurranser skal man også være medlem i klubben.

31/17 Rideskole Ansvar: Eirinn, Malin, Bente Underviser: Malin Goder for de som er med og driver dugnad: mat i kiosken Kontakte Marte om info, og priser

32/17: Eventuelt: Markens grøde: Liv Jorunn tar over ansvaret for dette arrangementet. Eirinn sender melding til fjorden senter og gir beskjed. Dugnadsliste fra Katrine: renskrives og fordeles til styremedlemmene på facebookgruppen.  Maling: Trond kontakter Mikal for lån/leie av stilas. Lørdag 23/9: Forespørsel om hesteridning i bursdagsfeiring. 2 timer en lørdag. Pris for å reservere hall i 2 timer = 2000,-

Referat:

Møte nr.

5

Dato:

29.05.2017

Sted

Varmestuen

Tilstede

Mathilde, Bente, Bjørn Atle, Trond, Liv Jorunn, Eirinn, Malin og Amalie

Dato for neste styremøte:

19. juni 2017, kl. 1800

Referent

Eirinn

STYREMØTE i FUSA HESTESPORTLAG

Saks nr.

Sak

Ansvarlig

Frist

20/17

Referat og status etter forrige styremøte

Trond, Amalie, Liv Jorunn, Mathilde, Bente, Bjørn Atle

21/17

Tilgang til hjemmeside

Eirinn og Mathilde

Snarest

22/17

Avklaring vakter Vinnesfestivalen

Eirinn

23/17

Forslag til aktiviteter

Alle

24/17

Eventuelt

20/17: Gjennomgang av saker fra forrige styremøte. Saker som trenger videre oppfølging:
Sak nr.: 10/17: ikke blitt utført. Trond ser videre på dette.
Sak nr.: 12/17: Mathilde Søviknes har søkt på kurs. Venter på svar.
Sak nr.: 14/17: Flere sponsorer har sagt ja til å være med videre (Accountor, hestetrygdelag, malemesterhjelle). Amalie følger opp bolaks. Liv Jorunn kontakter Spar Eikelandsosen. Mathilde holder kontakten med Fusa Distribusjon.
Sak nr.: 15/17: Trond har ansvaret for maling av vegg. Undersøker muligheter for lån av stilas og lift. Bjørn Atle har ansvar for dugnad på hindermaterial. Skal gjøres i sommer. Trond ansvar for møte med skytterlaget.
Sak nr.: 16/17: se ny sak nr. 23/17.
Sak nr.: 17/17: Bente tar over henting av post når Malin flytter

21/17: Eirinn og Mathilde tar kontakt med T. Hope og får tilgang til hjemmeside. Må endre styreoversikten på hjemmesiden.

22/17: Eirinn tar kontakt med vaktansvarlig, hører om det fremdeles er behov for vakter.

23/17: Klubbstevne 2. og 3. september 2017. Bjørn Atle tar kontakt med John Harald om banebygging. Dressur 2.sept og sprang 3.sept.
Barneridning under strandvik open? 1.juli. Malin tar kontakt og undersøker om dette er aktuelt.
4-dagers kurs med Merethe. Eirinn og Marte arrangerer.
Rideskole til høsten. Malin, Eirinn og Bente følger opp.

24/17: Printer: Eirinn og Malin får refundert utgifter.
Kiosken (Liv Jorunn og Linda) og baneansvarlig (Katrine) kan kjøpe ting som trengs innenfor rimelighetens grenser.

Til neste styremøte: sak om budsjett.


Møte nr.

4

Dato:

20.04.2017

Sted

Varmestuen

Tilstede

Mathilde, Bente, Bjørn Atle, Trond, Linda, Liv Jorunn og Eirinn

Dato for neste styremøte:

29.mai 2017, kl. 1800

Referent

Eirinn


Saks nr.

Sak

Ansvarlig

Frist

10/17

Sende inn liste med navn på nytt styre.

Trond

11/17

Rapportering av medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund

Malin og Bente

30. april

12/17

Kurs for Mathilde Søviknes

13/17

Bygdedugnad

Bente

14/17

Sponsorer

Bente

15/17

Vårdugnad

Trond og Bjørn Atle

Bente og Bjørn Atle

Før skoleferien

Innen neste møte

16/17

Aktiviteter fremover mot sommeren

17/17

Arbeidsfordeling av styremedlemmer

18/17

Søknad om momsrefusjon

Bente og Malin

30. april

19/17

Eventuelt:
Arbeid videre med ridebunnen

Bente og Bjørn Atle

Innen neste møte

10/17: Trond sender inn navn og personnummer på nytt styre

11/17: Bente og Malin ser på medlemsliste og melder inn til Norges idrettsforbund innen 30.april 2017

12/17: Fusa hestesportlag betaler sprang dommer 1 kurs for Mathilde Søviknes

13/17: Bente snakker med arrangør av bygdedugnaden og bekrefter at FHSL ikke deltar i år

14/17: Bente snakker med Therese Hope angående hvilke sponsorer vi har fått tilbakemelding fra, og får en oversikt over hvilke sponsorer som hører til Fusa Ridehall, og hvilke som hører til FHSL. Tar kontakt med de sponsorene vi ikke har hatt kontakt med. Kan fordele arbeidet med å ta kontakt til de ulike styremedlemmene. Mathilde Søviknes snakker med Fusa Distribusjon om mulig sponsoravtale.

15/17: Trond er ansvarlig for å satt i gang arbeidet med å male kortveggen mot Åse og Leif. Toalettdør trenger også maling. Trond avtaler møte med leder av Fusa Skytterlag. Bjørn Atle har ansvar for å sette i gang dugnad på hindermaterialet. Bente og Bjørn Atle skal ha et møte angående hva vi skal gjøre med bunnen innen neste styremøte.

16/17: Ønsker å få til et klubbstevne. Dette må forekomme en helg det ikke er andre stevner i området, kanskje i juni? Mathilde Søviknes kan være dommer i sprang. Undersøke om Bjørn Atle kan få dispensasjon til å være banebygger. Trenger dommer i dressur.

17/17: Har fordelt ulike arbeidsoppgaver som følgende:
Delegere/hente post: Malin
Betale regninger: Malin
Kiosk: Liv Jorunn og Linda
Web-ansvarlig: Eirinn og Mathilde
Ansvarlig for vanningsanlegg og harving: Kathrine
Søke midler: Bente
Møkkeliste hall: Liv Jorunn og Eirinn
Kontaktperson stallen: Bjørn Atle
Baneansvarlig: Bente og Bjørn Atle

18/17: Malin og Bente ser på dette sammen.

19/17: Eventuelt: Bente og Bjørn Atle skal ha et møte angående hva vi skal gjøre videre med ridebunnen innen neste styremøte.

Referat:

Møte nr.

5

Dato:

29.05.2017

Sted

Varmestuen

Tilstede

Mathilde, Bente, Bjørn Atle, Trond, Liv Jorunn, Eirinn, Malin og Amalie

Dato for neste styremøte:

19. juni 2017, kl. 1800

Referent

Eirinn

STYREMØTE i FUSA HESTESPORTLAG

Saks nr.

Sak

Ansvarlig

Frist

20/17

Referat og status etter forrige styremøte

Trond, Amalie, Liv Jorunn, Mathilde, Bente, Bjørn Atle

21/17

Tilgang til hjemmeside

Eirinn og Mathilde

Snarest

22/17

Avklaring vakter Vinnesfestivalen

Eirinn

23/17

Forslag til aktiviteter

Alle

24/17

Eventuelt

20/17: Gjennomgang av saker fra forrige styremøte. Saker som trenger videre oppfølging:
Sak nr.: 10/17: ikke blitt utført. Trond ser videre på dette.
Sak nr.: 12/17: Mathilde Søviknes har søkt på kurs. Venter på svar.
Sak nr.: 14/17: Flere sponsorer har sagt ja til å være med videre (Accountor, hestetrygdelag, malemesterhjelle). Amalie følger opp bolaks. Liv Jorunn kontakter Spar Eikelandsosen. Mathilde holder kontakten med Fusa Distribusjon.
Sak nr.: 15/17: Trond har ansvaret for maling av vegg. Undersøker muligheter for lån av stilas og lift. Bjørn Atle har ansvar for dugnad på hindermaterial. Skal gjøres i sommer. Trond ansvar for møte med skytterlaget.
Sak nr.: 16/17: se ny sak nr. 23/17.
Sak nr.: 17/17: Bente tar over henting av post når Malin flytter

21/17: Eirinn og Mathilde tar kontakt med T. Hope og får tilgang til hjemmeside. Må endre styreoversikten på hjemmesiden.

22/17: Eirinn tar kontakt med vaktansvarlig, hører om det fremdeles er behov for vakter.

23/17: Klubbstevne 2. og 3. september 2017. Bjørn Atle tar kontakt med John Harald om banebygging. Dressur 2.sept og sprang 3.sept.
Barneridning under strandvik open? 1.juli. Malin tar kontakt og undersøker om dette er aktuelt.
4-dagers kurs med Merethe. Eirinn og Marte arrangerer.
Rideskole til høsten. Malin, Eirinn og Bente følger opp.

24/17: Printer: Eirinn og Malin får refundert utgifter.
Kiosken (Liv Jorunn og Linda) og baneansvarlig (Katrine) kan kjøpe ting som trengs innenfor rimelighetens grenser.

Til neste styremøte: sak om budsjett.

Årsmøtet ble avholdt varmestuen i ridehallen i Strandvik, 27.03.2017

Trond Fauske hadde ordet i alle sakene.
Årsmøtet var enstemmig i alle sakene.

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart avårsmøtet som styret anså for stemmeberettigete.

Følgende hadde ordet i saken: Trond Fauske

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 21

Sak 2 Godkjenning av innkalling

Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.

Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

Sak 3 Godkjenning av sakliste

Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende sakliste: Sakslisten som vart lagt ut på FHSL sin hjemmeside, i tillegg var den tilgjengelig for alle på møtet.

Sak 4 Godkjenning av forretningsorden

Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente

Sak 5 Valg av dirigent

Styret foreslo Trond Fauske som dirigent

Vedtak: Årsmøtet valgte Trond Fauske som dirigent.

Sak 6 Valg av referent

Styret foreslo Therese Hope som referent.

Vedtak: Årsmøtet valgte Therese Hope som referent.

Sak 7 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Styret foreslo Amalie Holmefjord og Marte Rosseland til å underskrive protokollen.

Vedtak: Årsmøtet valgte Amalie Holmefjord og Marte Rosseland til å underskrive protokollen.

Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning [, herunder eventuelle gruppeårsberetninger]

Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.

Årsmelding 2016

Styret 2016 har bestått av:

Nina Kristine Reiertsen Tholo Leder
Trond Fauske Nestleder
Malin Nordtveit Styremedlem
Katrine Årteig Styremedlem
Therese Hope Styremedlem, sekretær
Linda Elise Helland Styremedlem
Bjørn Atle Sundal Styremedlem
Liv Jorunn Aase Skiple Varamedlem
Amalie Holmefjord Varamedlem, ungdomsrepresentant

Styret har hatt 4 ordinære styremøter i år, i tillegg til mange møter via mail og meldingar. Vi
har og hatt ordinært årsmøte, og et ekstraordinært årsmøte for å vedta ny lovnorm for
idrettslag. Det har vært en medlemskveld der styret serverte pizza.

Det har vært et rolig år for Fusa Hestesportlag. Styret har gjort noen endringer på prisene for oppstalling ved egentrening for å oppmuntre til mer aktivitet. Vi har opprettet Sping betalingsløsning, som skal gjøre det enklere for brukerne av hallen å betale. Dette kan også benyttes ved salg i kiosk, startavgifter ved stevne o.l.

Det har ikke vært holdt stevner grunnet tilstanden på utebanen, men det har vært jobbet med å få ferdigstilt denne, noe vi håper blir realisert i 2017. Klubben søkte Krafttak for ridebanebunner i høst, men fikk dessverre avslag på denne. Det var svært mange søkere. Bunnen i ridehallen er rettet av og det er bestilt filt til denne.

Klubben har mottatt støtte fra Fusa Kraftlag, og dette er brukt til å gå til anskaffelse av teknisk utstyr: Et tv til varmestuen og et headset til bruk ved undervisning.

Therese Mikkelsen har undervist fast innen sprang tirsdag og onsdag. Merethe Bjørsvik og Eva Oppdal underviser fast innen dressur, og Charlotte Borlaug var innom en helg i høst. Anlegget har vært leid bort til Stall Stuve 2 ganger i 2016. De har holdt kurs med Maria Henriksson, der flere av klubbens medlemmer har deltatt. Det er kommet gode tilbakemeldinger fra Stall Stuve etter kursene.

Til tross for at medlemstallet har gått noe ned i 2017, har vi gode ekvipasjer som er ute og representerer klubben, både innen sprang, dressur og kjøring. Gratulerer til alle dere med plasseringer og gode resultater!

Ønsker det nye styret lykke til i 2017!

Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.

Sak 10 Behandling av forslag og saker

Ingen saker kom inn

Sak 11 Fastsette medlemskontingent

Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent: Junior: 350kr, Hovedmedlem: 450kr, Familie: 600kr

Sak 12 Fastsette treningsavgift

Ikke aktuelt for FHSL

Sak 13 Vedta idrettslagets budsjett

Styret hadde ikke et budsjett for 2017

Sak 14 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

Ikke aktuelt for FHSL

Sak 15 Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

Ok

Sak 16 Valg

16.1 Valg av styreleder: Trond Fauske – 1 år

16.2 Valg av nestleder: Bente Dankertsen – 2 år

16.3 Valg av øvrige styremedlemmer: Liv Jorunn Skiple – 2 år, Mathilde Søviknes – 2 år, Linda Helland (1år igjen), Malin Nordtveit (1 år igjen), Bjørn Atle Sundal (1 år igjen)

16.4 Valg av varamedlemmer: Eirinn Hesvik Ljones, Amalie Holmefjord (1 år igjen) – 2 år

16.6 Valg av kontrollkomité

Gjelder ikke FHSL

16.7 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett

Gjelder ikke for FHSL

16.8 Valg av leder i valgkomiteen – Anette Lohne 2 år

16.9 Valg av medlemmer i valgkomiteen - Katrine Årteig – 3 år, Magnhild Nordtveit (1 år igjen)

16.10 Valg av varamedlem[mer] i valgkomiteen – Nina Kristine Reiertsen – 3 år


Vedtak ifra styret • Styret skal godkjenne ALT av kjøp til Fusa Hestesportlag.

  Bankortet vil ikke leveres ut før godkjenning. Kjøp der noen legger ut penger til noe som ikke er godkjent, vil ikke personen få returnert pengene Ved akutte kjøp (ting vi MÅ ha i ein fart) MÅ godkjennes av minst 2 i styret før kjøp. Ellers vil ikke penger bli returnert!

 • Styret skal godkjenne kjøp der en får kjøpt på faktura. Dette er blitt enstemmig godkjent av styret


  17.04.13.

 • Møtereferat fra styremøte i Fusa hestesportlag 2017

  13.02.2017

  Sted: varmestuen

  Møte nr. 2

  Tilstede: Therese, Nina, Malin, Trond, Bjørn Atle, Liv Jorunn, Katrine

  Neste møte avtalt:.mandag 13.03.17

  Sak nr.

  Sak

  Ansvar og frist

  1

  Fornyelse av sponsoravtaler/nye sponsorer

  Therese, snares

  2

  Kontakte de som er aktuelle som revisorer

  Katrine, Linda

  3

  Lage innkalling osv ifbm årsmøte

  Therese, snares

  4

  Bytting av lyspærer, leige av lift

  5

  Styrelederen trekker seg litt tilbake frem til årsmøte frem til årsmøte

  6

  Treningstevne, bunn, rytterting.

  7

  .

  Årsmøte for kretsen

  1 Therese tar å skriver et nytt brev til gamle/nye sponsorer til Fusa Hestesportlag. Skriver et brev med informasjon om året som har gått og hva som kommer til å skje framover. Dersom man ikke får svar innen 2 uker, så sender man en ny mail med purring. Spørre Bente, som sitter for Fusa Ridehall, om listen over sponsorene til ridehallen slik at vi ikke søker til de. Spør Bente samtidig hvordan det er blitt gjort tidligere.
  Alternativ sponsorsum: 3000kr, 5000kr, 10000kr

  2 1200kr pluss moms for at Bodil Vik tar på seg den jobben som revisor.

  3 Ble skrevet på møte og legges ut snares

  4 ok

  5 Nina trekker seg tilbake frem til årsmøtet pga sykdom. Nestlederen, Trond, vil da ta over ansvaret og et av varamedlemmene får stemmerett, Liv Jorunn.

  6 Treningsstevne blir utsatt til vi har fått i orden ridebunnen i hallen. Blir heller ikke prioritert før årsmøtet. Klubben føler at vi heller bør bruke middlene på andre ting enn å sende noen på Ryttertiget. Mathilde skal videreutdanne seg som dommer, noe klubben mener er mer viktig.

  7 Spørre om Bente ønsker å representere klubben.

  Møtereferat fra styremøte i Fusa hestesportlag 2017

  02.01.17

  Sted: varmestuen

  Møte nr. 1

  Tilstede: Therese, Nina, Malin, Bjørn Atle, Trond, Linda, Liv Jorunn

  Neste møte avtalt:en dato før årsmøtet.

  Sak nr.

  Sak

  Ansvar og frist

  1

  Dato for årsmøte 2017

  Nina

  1 mnd før årsmøtet

  2

  Årsregnskap

  Katrine, før årsmøtet

  3

  Bunnen i ridehallen

  Nina, 15. januar

  4

  Vedtak ang ending av pris på boksleige

  5

  Utvidelse av tid reservert kjøring

  6

  Utleige av hall til Stall Stuve 28-29 januar

  7

  Spring betalingsløsning

  8

  Fornyelse av forsikringer

  Nina 04.01.17

  • Dato blir bestemt ilag med valgkomiteen. Magnhild, Anette og Anita sitter i valgkomiteen. Styret foreslår mandag 13. februar.

   Oppmuntrer til å betale for medlemsskapet 2016 før årsmøtet, for å kunne stemme og møte.

  • Katrine er godt i gang med årsregnskapet.
   Hovedkonto 200 000kr, Ridehallkonto 11 000kr, rideskolekonto (øremerket) 44 000kr.
   Spør om Bodil Vik/Godskalk Skåtun kan se over årsregnskapet.
  • Lenge siden jobben er blitt gjort skikkelig med laser og rotorharv, skikkelig dypharvet. BA, Mikal og Leif Otto har laser. Undersøke reglene på krafttak Ridebunn søknader og støtte, mulighet for etterbetaling, eller faller dette bort dersom klubben klarer å finansiere dette selv.
   Ferdig blandet ridebunn (filt og sand)? Hva er best med tanke på det som allerede ligger i bunnen pr dags dato.
   Nina ordner med leige av maskin.

   Bjørn Atle finner frem priser på div løsninger på bunn. Ny bunn eller etterfylle bunn. Fordeler og ulemper?

   Heve vantet – sak til neste styre

  • Boksleigen reduseres til medlemmer som låner hallen til egentrening, 100kr pr boks/overnatting. Vedtatt.

  • Styret er enig om at utvidet tid til kjøring er godkjent. Fredager 17:00 – 20:00.

  • 9 gjestebokser er reservert. Samme prisene som forrige gang som gjelder.
   Boksene blir sett over at alt er klart for gjestene, Malin.

  • Signert av de som var til stede på møtet.

  • Traktoren er forsikret via FHSL, bygningsforsikringene går via Ridehallen AS. Endinger må meldes inn 04.01.17. Nina mailer og undersøker hvem og hva.

  Referat:

  Møte nr.

  5

  Dato:

  29.05.2017

  Sted

  Varmestuen

  Tilstede

  Mathilde, Bente, Bjørn Atle, Trond, Liv Jorunn, Eirinn, Malin og Amalie

  Dato for neste styremøte:

  19. juni 2017, kl. 1800

  Referent

  Eirinn

  STYREMØTE i FUSA HESTESPORTLAG

  Saks nr.

  Sak

  Ansvarlig

  Frist

  20/17

  Referat og status etter forrige styremøte

  Trond, Amalie, Liv Jorunn, Mathilde, Bente, Bjørn Atle

  21/17

  Tilgang til hjemmeside

  Eirinn og Mathilde

  Snarest

  22/17

  Avklaring vakter Vinnesfestivalen

  Eirinn

  23/17

  Forslag til aktiviteter

  Alle

  24/17

  Eventuelt

  20/17: Gjennomgang av saker fra forrige styremøte. Saker som trenger videre oppfølging:
  Sak nr.: 10/17: ikke blitt utført. Trond ser videre på dette.
  Sak nr.: 12/17: Mathilde Søviknes har søkt på kurs. Venter på svar.
  Sak nr.: 14/17: Flere sponsorer har sagt ja til å være med videre (Accountor, hestetrygdelag, malemesterhjelle). Amalie følger opp bolaks. Liv Jorunn kontakter Spar Eikelandsosen. Mathilde holder kontakten med Fusa Distribusjon.
  Sak nr.: 15/17: Trond har ansvaret for maling av vegg. Undersøker muligheter for lån av stilas og lift. Bjørn Atle har ansvar for dugnad på hindermaterial. Skal gjøres i sommer. Trond ansvar for møte med skytterlaget.
  Sak nr.: 16/17: se ny sak nr. 23/17.
  Sak nr.: 17/17: Bente tar over henting av post når Malin flytter

  21/17: Eirinn og Mathilde tar kontakt med T. Hope og får tilgang til hjemmeside. Må endre styreoversikten på hjemmesiden.

  22/17: Eirinn tar kontakt med vaktansvarlig, hører om det fremdeles er behov for vakter.

  23/17: Klubbstevne 2. og 3. september 2017. Bjørn Atle tar kontakt med John Harald om banebygging. Dressur 2.sept og sprang 3.sept.
  Barneridning under strandvik open? 1.juli. Malin tar kontakt og undersøker om dette er aktuelt.
  4-dagers kurs med Merethe. Eirinn og Marte arrangerer.
  Rideskole til høsten. Malin, Eirinn og Bente følger opp.

  24/17: Printer: Eirinn og Malin får refundert utgifter.
  Kiosken (Liv Jorunn og Linda) og baneansvarlig (Katrine) kan kjøpe ting som trengs innenfor rimelighetens grenser.

  Til neste styremøte: sak om budsjett.


  Møte nr.

  4

  Dato:

  20.04.2017

  Sted

  Varmestuen

  Tilstede

  Mathilde, Bente, Bjørn Atle, Trond, Linda, Liv Jorunn og Eirinn

  Dato for neste styremøte:

  29.mai 2017, kl. 1800

  Referent

  Eirinn


  Saks nr.

  Sak

  Ansvarlig

  Frist

  10/17

  Sende inn liste med navn på nytt styre.

  Trond

  11/17

  Rapportering av medlemsopplysninger til Norges Idrettsforbund

  Malin og Bente

  30. april

  12/17

  Kurs for Mathilde Søviknes

  13/17

  Bygdedugnad

  Bente

  14/17

  Sponsorer

  Bente

  15/17

  Vårdugnad

  Trond og Bjørn Atle

  Bente og Bjørn Atle

  Før skoleferien

  Innen neste møte

  16/17

  Aktiviteter fremover mot sommeren

  17/17

  Arbeidsfordeling av styremedlemmer

  18/17

  Søknad om momsrefusjon

  Bente og Malin

  30. april

  19/17

  Eventuelt:
  Arbeid videre med ridebunnen

  Bente og Bjørn Atle

  Innen neste møte

  10/17: Trond sender inn navn og personnummer på nytt styre

  11/17: Bente og Malin ser på medlemsliste og melder inn til Norges idrettsforbund innen 30.april 2017

  12/17: Fusa hestesportlag betaler sprang dommer 1 kurs for Mathilde Søviknes

  13/17: Bente snakker med arrangør av bygdedugnaden og bekrefter at FHSL ikke deltar i år

  14/17: Bente snakker med Therese Hope angående hvilke sponsorer vi har fått tilbakemelding fra, og får en oversikt over hvilke sponsorer som hører til Fusa Ridehall, og hvilke som hører til FHSL. Tar kontakt med de sponsorene vi ikke har hatt kontakt med. Kan fordele arbeidet med å ta kontakt til de ulike styremedlemmene. Mathilde Søviknes snakker med Fusa Distribusjon om mulig sponsoravtale.

  15/17: Trond er ansvarlig for å satt i gang arbeidet med å male kortveggen mot Åse og Leif. Toalettdør trenger også maling. Trond avtaler møte med leder av Fusa Skytterlag. Bjørn Atle har ansvar for å sette i gang dugnad på hindermaterialet. Bente og Bjørn Atle skal ha et møte angående hva vi skal gjøre med bunnen innen neste styremøte.

  16/17: Ønsker å få til et klubbstevne. Dette må forekomme en helg det ikke er andre stevner i området, kanskje i juni? Mathilde Søviknes kan være dommer i sprang. Undersøke om Bjørn Atle kan få dispensasjon til å være banebygger. Trenger dommer i dressur.

  17/17: Har fordelt ulike arbeidsoppgaver som følgende:
  Delegere/hente post: Malin
  Betale regninger: Malin
  Kiosk: Liv Jorunn og Linda
  Web-ansvarlig: Eirinn og Mathilde
  Ansvarlig for vanningsanlegg og harving: Kathrine
  Søke midler: Bente
  Møkkeliste hall: Liv Jorunn og Eirinn
  Kontaktperson stallen: Bjørn Atle
  Baneansvarlig: Bente og Bjørn Atle

  18/17: Malin og Bente ser på dette sammen.

  19/17: Eventuelt: Bente og Bjørn Atle skal ha et møte angående hva vi skal gjøre videre med ridebunnen innen neste styremøte.

  Årsmøtet ble avholdt varmestuen i ridehallen i Strandvik, 27.03.2017

  Trond Fauske hadde ordet i alle sakene.
  Årsmøtet var enstemmig i alle sakene.

  Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigede

  Styret redegjorde for det antall personer som var til stede ved oppstart avårsmøtet som styret anså for stemmeberettigete.

  Følgende hadde ordet i saken: Trond Fauske

  Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende antall stemmeberettigede medlemmer: 21

  Sak 2 Godkjenning av innkalling

  Styret fremla forslag om at innkallingen ble godkjent.

  Vedtak: Årsmøtet godkjente innkallingen.

  Sak 3 Godkjenning av sakliste

  Styret fremla forslag til sakliste for godkjenning av årsmøtet.

  Vedtak: Årsmøtet godkjente følgende sakliste: Sakslisten som vart lagt ut på FHSL sin hjemmeside, i tillegg var den tilgjengelig for alle på møtet.

  Sak 4 Godkjenning av forretningsorden

  Styret fremla forslag til forretningsorden for godkjenning av årsmøtet.

  Vedtak: Årsmøtet godkjente

  Sak 5 Valg av dirigent

  Styret foreslo Trond Fauske som dirigent

  Vedtak: Årsmøtet valgte Trond Fauske som dirigent.

  Sak 6 Valg av referent

  Styret foreslo Therese Hope som referent.

  Vedtak: Årsmøtet valgte Therese Hope som referent.

  Sak 7 Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

  Styret foreslo Amalie Holmefjord og Marte Rosseland til å underskrive protokollen.

  Vedtak: Årsmøtet valgte Amalie Holmefjord og Marte Rosseland til å underskrive protokollen.

  Sak 8 Behandling av idrettslagets årsberetning [, herunder eventuelle gruppeårsberetninger]

  Styret fremla idrettslagets årsberetning for godkjenning av årsmøtet.

  Vedtak: Årsmøtet godkjente årsberetningen.

  Årsmelding 2016

  Styret 2016 har bestått av:

  Nina Kristine Reiertsen Tholo Leder
  Trond Fauske Nestleder
  Malin Nordtveit Styremedlem
  Katrine Årteig Styremedlem
  Therese Hope Styremedlem, sekretær
  Linda Elise Helland Styremedlem
  Bjørn Atle Sundal Styremedlem
  Liv Jorunn Aase Skiple Varamedlem
  Amalie Holmefjord Varamedlem, ungdomsrepresentant

  Styret har hatt 4 ordinære styremøter i år, i tillegg til mange møter via mail og meldingar. Vi
  har og hatt ordinært årsmøte, og et ekstraordinært årsmøte for å vedta ny lovnorm for
  idrettslag. Det har vært en medlemskveld der styret serverte pizza.

  Det har vært et rolig år for Fusa Hestesportlag. Styret har gjort noen endringer på prisene for oppstalling ved egentrening for å oppmuntre til mer aktivitet. Vi har opprettet Sping betalingsløsning, som skal gjøre det enklere for brukerne av hallen å betale. Dette kan også benyttes ved salg i kiosk, startavgifter ved stevne o.l.

  Det har ikke vært holdt stevner grunnet tilstanden på utebanen, men det har vært jobbet med å få ferdigstilt denne, noe vi håper blir realisert i 2017. Klubben søkte Krafttak for ridebanebunner i høst, men fikk dessverre avslag på denne. Det var svært mange søkere. Bunnen i ridehallen er rettet av og det er bestilt filt til denne.

  Klubben har mottatt støtte fra Fusa Kraftlag, og dette er brukt til å gå til anskaffelse av teknisk utstyr: Et tv til varmestuen og et headset til bruk ved undervisning.

  Therese Mikkelsen har undervist fast innen sprang tirsdag og onsdag. Merethe Bjørsvik og Eva Oppdal underviser fast innen dressur, og Charlotte Borlaug var innom en helg i høst. Anlegget har vært leid bort til Stall Stuve 2 ganger i 2016. De har holdt kurs med Maria Henriksson, der flere av klubbens medlemmer har deltatt. Det er kommet gode tilbakemeldinger fra Stall Stuve etter kursene.

  Til tross for at medlemstallet har gått noe ned i 2017, har vi gode ekvipasjer som er ute og representerer klubben, både innen sprang, dressur og kjøring. Gratulerer til alle dere med plasseringer og gode resultater!

  Ønsker det nye styret lykke til i 2017!

  Sak 9 Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

  Styret fremla idrettslagets regnskap i revidert stand for godkjenning av årsmøtet.

  Vedtak: Årsmøtet godkjente regnskapet.

  Sak 10 Behandling av forslag og saker

  Ingen saker kom inn

  Sak 11 Fastsette medlemskontingent

  Styret fremla forslag til medlemskontingent for fastsettelse av årsmøtet.

  Vedtak: Årsmøtet fastsatte følgende medlemskontingent: Junior: 350kr, Hovedmedlem: 450kr, Familie: 600kr

  Sak 12 Fastsette treningsavgift

  Ikke aktuelt for FHSL

  Sak 13 Vedta idrettslagets budsjett

  Styret hadde ikke et budsjett for 2017

  Sak 14 Behandling av idrettslagets organisasjonsplan

  Ikke aktuelt for FHSL

  Sak 15 Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap

  Ok

  Sak 16 Valg

  16.1 Valg av styreleder: Trond Fauske – 1 år

  16.2 Valg av nestleder: Bente Dankertsen – 2 år

  16.3 Valg av øvrige styremedlemmer: Liv Jorunn Skiple – 2 år, Mathilde Søviknes – 2 år, Linda Helland (1år igjen), Malin Nordtveit (1 år igjen), Bjørn Atle Sundal (1 år igjen)

  16.4 Valg av varamedlemmer: Eirinn Hesvik Ljones, Amalie Holmefjord (1 år igjen) – 2 år

  16.6 Valg av kontrollkomité

  Gjelder ikke FHSL

  16.7 Valg av representanter til ting og møter i andre organisasjonsledd der idrettslaget har representasjonsrett

  Gjelder ikke for FHSL

  16.8 Valg av leder i valgkomiteen – Anette Lohne 2 år

  16.9 Valg av medlemmer i valgkomiteen - Katrine Årteig – 3 år, Magnhild Nordtveit (1 år igjen)

  16.10 Valg av varamedlem[mer] i valgkomiteen – Nina Kristine Reiertsen – 3 år


  Vedtak ifra styret • Styret skal godkjenne ALT av kjøp til Fusa Hestesportlag.

  Bankortet vil ikke leveres ut før godkjenning. Kjøp der noen legger ut penger til noe som ikke er godkjent, vil ikke personen få returnert pengene Ved akutte kjøp (ting vi MÅ ha i ein fart) MÅ godkjennes av minst 2 i styret før kjøp. Ellers vil ikke penger bli returnert!

 • Styret skal godkjenne kjøp der en får kjøpt på faktura. Dette er blitt enstemmig godkjent av styret


  17.04.13.

 • Møtereferat fra styremøte i Fusa hestesportlag 2017

  13.02.2017

  Sted: varmestuen

  Møte nr. 2

  Tilstede: Therese, Nina, Malin, Trond, Bjørn Atle, Liv Jorunn, Katrine

  Neste møte avtalt:.mandag 13.03.17

  Sak nr.

  Sak

  Ansvar og frist

  1

  Fornyelse av sponsoravtaler/nye sponsorer

  Therese, snares

  2

  Kontakte de som er aktuelle som revisorer

  Katrine, Linda

  3

  Lage innkalling osv ifbm årsmøte

  Therese, snares

  4

  Bytting av lyspærer, leige av lift

  5

  Styrelederen trekker seg litt tilbake frem til årsmøte frem til årsmøte

  6

  Treningstevne, bunn, rytterting.

  7

  .

  Årsmøte for kretsen

  1 Therese tar å skriver et nytt brev til gamle/nye sponsorer til Fusa Hestesportlag. Skriver et brev med informasjon om året som har gått og hva som kommer til å skje framover. Dersom man ikke får svar innen 2 uker, så sender man en ny mail med purring. Spørre Bente, som sitter for Fusa Ridehall, om listen over sponsorene til ridehallen slik at vi ikke søker til de. Spør Bente samtidig hvordan det er blitt gjort tidligere.
  Alternativ sponsorsum: 3000kr, 5000kr, 10000kr

  2 1200kr pluss moms for at Bodil Vik tar på seg den jobben som revisor.

  3 Ble skrevet på møte og legges ut snares

  4 ok

  5 Nina trekker seg tilbake frem til årsmøtet pga sykdom. Nestlederen, Trond, vil da ta over ansvaret og et av varamedlemmene får stemmerett, Liv Jorunn.

  6 Treningsstevne blir utsatt til vi har fått i orden ridebunnen i hallen. Blir heller ikke prioritert før årsmøtet. Klubben føler at vi heller bør bruke middlene på andre ting enn å sende noen på Ryttertiget. Mathilde skal videreutdanne seg som dommer, noe klubben mener er mer viktig.

  7 Spørre om Bente ønsker å representere klubben.

  Møtereferat fra styremøte i Fusa hestesportlag 2017

  02.01.17

  Sted: varmestuen

  Møte nr. 1

  Tilstede: Therese, Nina, Malin, Bjørn Atle, Trond, Linda, Liv Jorunn

  Neste møte avtalt:en dato før årsmøtet.

  Sak nr.

  Sak

  Ansvar og frist

  1

  Dato for årsmøte 2017

  Nina

  1 mnd før årsmøtet

  2

  Årsregnskap

  Katrine, før årsmøtet

  3

  Bunnen i ridehallen

  Nina, 15. januar

  4

  Vedtak ang ending av pris på boksleige

  5

  Utvidelse av tid reservert kjøring

  6

  Utleige av hall til Stall Stuve 28-29 januar

  7

  Spring betalingsløsning

  8

  Fornyelse av forsikringer

  Nina 04.01.17

  • Dato blir bestemt ilag med valgkomiteen. Magnhild, Anette og Anita sitter i valgkomiteen. Styret foreslår mandag 13. februar.

   Oppmuntrer til å betale for medlemsskapet 2016 før årsmøtet, for å kunne stemme og møte.

  • Katrine er godt i gang med årsregnskapet.
   Hovedkonto 200 000kr, Ridehallkonto 11 000kr, rideskolekonto (øremerket) 44 000kr.
   Spør om Bodil Vik/Godskalk Skåtun kan se over årsregnskapet.
  • Lenge siden jobben er blitt gjort skikkelig med laser og rotorharv, skikkelig dypharvet. BA, Mikal og Leif Otto har laser. Undersøke reglene på krafttak Ridebunn søknader og støtte, mulighet for etterbetaling, eller faller dette bort dersom klubben klarer å finansiere dette selv.
   Ferdig blandet ridebunn (filt og sand)? Hva er best med tanke på det som allerede ligger i bunnen pr dags dato.
   Nina ordner med leige av maskin.

   Bjørn Atle finner frem priser på div løsninger på bunn. Ny bunn eller etterfylle bunn. Fordeler og ulemper?

   Heve vantet – sak til neste styre

  • Boksleigen reduseres til medlemmer som låner hallen til egentrening, 100kr pr boks/overnatting. Vedtatt.

  • Styret er enig om at utvidet tid til kjøring er godkjent. Fredager 17:00 – 20:00.

  • 9 gjestebokser er reservert. Samme prisene som forrige gang som gjelder.
   Boksene blir sett over at alt er klart for gjestene, Malin.

  • Signert av de som var til stede på møtet.

  • Traktoren er forsikret via FHSL, bygningsforsikringene går via Ridehallen AS. Endinger må meldes inn 04.01.17. Nina mailer og undersøker hvem og hva.

  Powered by: Bloc