Til medlemmer i Fusa Hestesportlag

24.01.2020, Bergen

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Fusa Hestesportlag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 31.12.2019

Årsmøtet avholdes den 04.02.2020 kl.19.00 i Varmestuen i Ridehallen i Strandvik.


Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 9: Behandle forslag og saker

                9.1: Innførte dugnadstimer

                               -Vurdering av året som har gått.                                                                 

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1               Styreleder

12.2               Nestleder

12.3               Øvrige styremedlemmer

12.4               Varamedlemmer

[12.5]            [Eventuelt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14, nummerering av saker undrer endres tilsvarende]

12.5               To revisorer

12.6               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

12.7               Leder av valgkomiteen

12.8               Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

12.9               Varamedlem til valgkomiteen

 

  • Vedlegg vil bli presentert på årsmøtet for gjennomgang

 

Med vennlig hilsen
 styret i Fusa Hestesportlag

Kurs for Espen Wielunski!


Espen Wielunski kommer til Strandvik for å holde sprangkurs 11.-12.januar! 


Espen er opprinnelig fra Norge, og har bosatt seg i Nederland. Han konkurrerer på internasjonalt nivå i sprang, og vi er så heldige å få han til Strandvik for å holde kurs for oss! 


For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med Therese Mikkelsen. Tlf: 416 69 022 


Styret i Fusa Hestesportlag innkaller herved til årsmøte i Fusa Hestesportlag. 

Årsmøtet avholdes 04.februar 2020 kl. 19.00 i varmestuen i ridehallen i Strandvik. 


Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes til styret senest to uker før årsmøtet (21.01.20), til fusahestesport@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i Fusa Hestesportlag i 2019 og betalt kontigent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Fusa Hestesportlag

Kontaktinformasjon til styret i Fusa Hestesportlag 2019 pr. 10.12.19:

Roller

Navn

Tlf

E-post

Leder

Mathilde Søviknes

95988704

mathildesoviknes@hotmail.com

Nestleder

Mathilde Søviknes

95988704

mathildesoviknes@hotmail.com

Styremedlem

Bente V. Dankertsen

95856914

Bente.dankertsen@fusi.no

Styremedlem

Linda E. Helland

48009343

lindaelisehelland@hotmail.com

Styremedlem

Malin Nordtveit

95036054

malinno@msn.com

Styremedlem

Tone A. Vik

97481911

Tone.vik@btinternet.com

Varamedlem

Elianna Skåtun

47831570

 

Varamedlem

Inge Fridell

90524337

 

Fusa Hestesportlag har så smått begynt å ta i bruk betalingsmetoden SPING.
Her er det mulig å betale med en app på mobilen. F.eks baneleige :)

Kiosk varene er nå på plass i appen også

Så hva gjør du?
- Laster ned SPING på din mobil.
- Oppretter en brukerprofil og registrerer bankkort.
- Søk opp Fusa Hestesportlag eller Fusa Ridehall
- Betal for varer og tjenester direkte i appen.

SPING-appen lastes ned i App Store eller i Google Play


Trening for Merethe Bjørsvik

Merethe Bjørsvik underviser hos oss 2-3 ganger i måneden.
Hun underviser ryttere og hester på alle nivå. Prisen er 400 kr for 45 min.
Varighet av timen kan tilpasses unghester og hester under opptrening.

Dere kan kontakte Nina Kristine Reiertsen Tholo på 97160792, Facebook, nina.reiertsen@gmail.com

eller

Eirinn Hesvik Ljones på 41699635, Facebook, eirinn_20@hotmail.com


Trening for Eva Oppdal


Eva treningene er som oftest hver 14 dag om søndagen.
Timene er på 45 min eller 30 min og koster 500 eller 350 kr.

Eva underviser en elev om gangen og kan undervise elever og hester på alle nivåer.

Kontakt Tove Røstum for mer informasjon: tovekkr@gmail.com


Harving i Ridehallen i Strandvik


Mandager og torsdager er det harving i hallen fra klokken 20:00 til 21:00
Husk å fjern møkk og utstyr som ligger i banen, ellers blir det ikke harvet.

Ta kontakt med Katrine Årteig (92868264) dersom det er spørsmål ang harvingen

Aktiviteter fremover: Se under fanen terminliste/kalender- Arrangementer. Følg også med i kalender!

Sponsorer
Levert av IdrettenOnline