INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FUSA HESTESPORTLAG

Styret innkaller herved til årsmøte i Fusa hestesportlag. 
Årsmøtet avholdes den 11.februar kl. 1900 i varmestuen, ridehallen. 

Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes til styret senest 28.01 (to uker før årsmøtet) til fusahestesportlag@gmail.com. 

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen
styret 

Helgerideskole haust 2018
30.november-1.desember

Prisen er 200 kr per time, altså 400 kr per helg per deltaker.
Vi ønsker velkommen til både små og store! Setter gjerne opp voksenkurs dersom det er voksne som melder seg på 😊 

Fusa hestesportlag har sikkerhetsvester og ridehjelmer til alle, men de som skal ri må ha sko med hel på. 


Påmelding:
Påmeldingsfristen for helgen er fredag 16.november kl 15.00.
Påmelding til: aktivitetsgruppe.fhsl@gmail.com

Skriv gjerne litt om bakgrunnen din: alder? har du ridd før? Første gang? Ridd på rideskole tidligere?
Ved spørsmål ta kontakt: aktivitetsgruppe.fhsl@gmail.com
Obs: begrenset antall plassar!
Velkommen!!

ÅRSMØTE

Til medlemmer i Fusa Hestesportlag

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE I FUSA HESTESPORTLAG

Styret viser til innkalling til årsmøte av 10.januar 2018

Årsmøtet avholdes den 12.februar kl.1900 i varmestuen i ridehallen i Strandvik

Under følger saksliste for årsmøtet:

Sak   1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak   2: Godkjenne innkallingen

Sak   3: Godkjenne sakslisten

Sak   4: Godkjenne forretningsordenen

Sak   5: Velge møteleder og ordstyrer

Sak   6: Velge referent

Sak   7: Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak   8: Behandle lagets årsberetning (herunder eventuelle gruppeårsmeldinger)

Sak   9: Behandle lagets regnskap i revidert tilstand

Sak 10:

A: Forslag fra styret.

Det innføres 30 timer dugnadsplikt pr.år for alle faste brukere av anlegget inkludert stevner og rideskole.  Utfyllende informasjon vil bli gitt på årsmøtet.

B: Innkommet forslag.

Faste oppstallatører og brukere av anlegget til Fusa Hestesportlag må være medlem av laget og representere FHSL på stevner,ol.

Sak 11: Fastsette medlemskontigent   

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta lagets budsjett

Sak 14: Behandle lagets organisasjonsplan

Sak 15: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere lagets regnskap

Sak 16: Valg av nytt styre

A: Styreleder, B: Nestleder, C: Øvrige styremedlemmer, D: Varamedlemmer, E: (kontrollkomité med minst 2 medlemmer), F: Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd laget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene, G: Leder av valgkomitéen, H: Øvrige 2 medlemmer av valgkomitéen, I: Varamedlem til valgkomitéen


Rekneskap 2017:
Med vennlig hilsen

styret i Fusa Hestesportlag                                                                                                   


Klubbstevne

Påmeldinger til:

fusahestesport@gmail.com

Eirinn Hesvik Ljones, 41699635

Frister

Påmeldingsfrist: torsdag 31/8.17 kl. 2300

Stevneavgifter:

50 kr per klasse

Betales kontant eller til kontonummer: 3530.21.77129

Sekretariat åpner litt før stevnestart

Teknisk personell:


Steward: Katrine Årteig

Banebygger: John Harald Lien-Magnussen

Dommer sprang: Mathilde Søviknes

Dommer dressur: Marianne Farsund Fauske og Eva Hauge

Baneforhold:

Oppvarming i ridehall: 20x60 m, filt Konkurranse i ridehall: 20x60 m, filt

Kontaktpersoner for stevne:

Bente Dankertsen (Stevneleder), tlf: 95856914

Eirinn Hesvik Ljones (Påmelding), tlf: 41699635

Internettside:

http://fusahestesportlag.no/

Kiosk:

 

Åpen kiosk under hele stevnet. Vi trenger mange bidrag til kiosken, så gi gjerne beskjed om du kan bidra med noe bakverk eller annet til kiosken! 😊

Kontakt: Liv Jorunn Aase Skiple, tlf: 47600270

 

Kun kontant betaling.

Stevnestart:

Lørdag: LD2 starter kl. 1100.

Søndag: Stevnestart kl. 1100

 

Dugnad

Felles klargjøringsdugnad onsdag 30.08.17 kl. 1800

Trenger ellers at folk er med og hjelper til på stevnedagen med diverse oppgaver, samt tar med mat til kiosken.

Merk:

Trenger IKKE grøntkort eller lisens for å delta, bare være medlem av Fusa Hestesportlag

Kosekveld:

I forbindelse med klubbstevne arrangeres kosekveld med mat og sosialt samvær lørdagskveld. Pris: 100,-

Påmelding til fusahestesport@gmail.com eller

Eirinn Hesvik Ljones, 41699635

Frist: innen torsdag 31.08.17 (Helst) 😊

Lørdag 2. september 2017

 

 

Uoffisiell klasse:

LD

Clear round, deltakersløyfe

Kl. 01:

LC:3

Gavepremier      

Kl. 02:

LB:3

Gavepremier      

Søndag 3. september 2017

 

 

Kl. 03

Bomklasse

 279 Clear round + deltakersløyfe

Kl. 04

30 cm

279 Clear round + deltakersløyfe

Kl. 05

50 cm

279 Clear round + deltakersløyfe

Kl. 06

70 cm

274.5.3 to faser, feil og tid. Gavepremier

Kl. 08

80 cm

274.5.3 to faser, feil og tid. Gavepremier

Kl. 09

90 cm

274.5.3 to faser, feil og tid. Gavepremier


Strandvik løpet 2017

Fusa Hestesportlag deltar med barneridning på Strandvik løpet 1. juli 2017! :)

Fusa Hestesportlag har så smått begynt å ta i bruk betalingsmetoden SPING.
Her er det mulig å betale med en app på mobilen. F.eks baneleige :)

Kiosk varene er nå på plass i appen også

Så hva gjør du?
- Laster ned SPING på din mobil.
- Oppretter en brukerprofil og registrerer bankkort.
- Søk opp Fusa Hestesportlag eller Fusa Ridehall
- Betal for varer og tjenester direkte i appen.

SPING-appen lastes ned i App Store eller i Google Play


Trening for Merethe Bjørsvik

Merethe Bjørsvik underviser hos oss 2-3 ganger i måneden.
Hun underviser ryttere og hester på alle nivå. Prisen er 400 kr for 45 min.
Varighet av timen kan tilpasses unghester og hester under opptrening.

Dere kan kontakte Nina Kristine Reiertsen Tholo på 97160792, Facebook, nina.reiertsen@gmail.com

eller

Eirinn Hesvik Ljones på 41699635, Facebook, eirinn_20@hotmail.com


Trening for Eva Oppdal


Eva treningene er som oftest hver 14 dag om søndagen.
Timene er på 45 min eller 30 min og koster 500 eller 350 kr.

Eva underviser en elev om gangen og kan undervise elever og hester på alle nivåer.

Kontakt Tove Røstum for mer informasjon: tovekkr@gmail.com


Harving i Ridehallen i Strandvik


Mandager og torsdager er det harving i hallen fra klokken 20:00 til 21:00
Husk å fjern møkk og utstyr som ligger i banen, ellers blir det ikke harvet.

Ta kontakt med Katrine Årteig (92868264) dersom det er spørsmål ang harvingen

Aktiviteter fremover: Se under fanen terminliste/kalender- Arrangementer. Følg også med i kalender!

Sponsorer
Levert av IdrettenOnline