Til medlemmer i Fusa Hestesportlag

24.01.2020, Bergen

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Fusa Hestesportlag

Styret viser til innkalling til årsmøte av 31.12.2019

Årsmøtet avholdes den 04.02.2020 kl.19.00 i Varmestuen i Ridehallen i Strandvik.


Under følger saklisten for årsmøtet:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge dirigent

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle idrettslagets årsberetning

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 

Sak 9: Behandle forslag og saker

                9.1: Innførte dugnadstimer

                               -Vurdering av året som har gått.                                                                 

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg:

12.1               Styreleder

12.2               Nestleder

12.3               Øvrige styremedlemmer

12.4               Varamedlemmer

[12.5]            [Eventuelt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 14, nummerering av saker undrer endres tilsvarende]

12.5               To revisorer

12.6               Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

12.7               Leder av valgkomiteen

12.8               Øvrige to medlemmer av valgkomiteen

12.9               Varamedlem til valgkomiteen

 

  • Vedlegg vil bli presentert på årsmøtet for gjennomgang

 

Med vennlig hilsen
 styret i Fusa Hestesportlag

Styret i Fusa Hestesportlag innkaller herved til årsmøte i Fusa Hestesportlag. 

Årsmøtet avholdes 04.februar 2020 kl. 19.00 i varmestuen i ridehallen i Strandvik. 


Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes til styret senest to uker før årsmøtet (21.01.20), til fusahestesport@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. 

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i Fusa Hestesportlag i 2019 og betalt kontigent. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Fusa Hestesportlag

Kontaktinformasjon til styret i Fusa Hestesportlag 2020 pr. 14.11.20:

Roller

Navn

Tlf

E-post

Leder

Mathilde Søviknes Williamson

95988704

mathildesoviknes@hotmail.com

Nestleder

Odd Gitle AarraStyremedlem

Elianna Skåtun

47831570


Styremedlem

Malin Nordtveit

95036054

malinno@msn.com

Styremedlem

Michael Williamson

41765709

msw191@gmail.com

StyremedlemAnette Lohne

Varamedlem

Hildegunn Anda


 

Varamedlem

Ane K. Vinsjansen


 

Hos Fusa Hestesportlag kan du betale med Vipps! 

Vippsnr: 135782, eller søk "Fusa Ridehall". 

Husk å skrive hva betalingen gjelder. 


Trening for Merethe Bjørsvik

Merethe Bjørsvik underviser hos oss 2-3 ganger i måneden.
Hun underviser ryttere og hester på alle nivå. Prisen er 400 kr for 45 min.
Varighet av timen kan tilpasses unghester og hester under opptrening.

Dere kan kontakte Nina Kristine Reiertsen Tholo på 97160792, Facebook, nina.reiertsen@gmail.com

eller

Eirinn Hesvik Ljones på 41699635, Facebook, eirinn_20@hotmail.comTrening for Eva Oppdal


Eva treningene er som oftest hver 14 dag om søndagen.
Timene er på 45 min eller 30 min og koster 500 eller 350 kr.

Eva underviser en elev om gangen og kan undervise elever og hester på alle nivåer.

Kontakt Tove Røstum for mer informasjon: tovekkr@gmail.comHarving i Ridehallen i Strandvik


Det er harving to ganger i uken. Tidspunkt og dag blir publisert på Facebook-gruppen "Ridehallen i Strandvik". 
Husk å fjern møkk og utstyr som ligger i banen, ellers blir det ikke harvet.

Ta kontakt dersom det er spørsmål ang harvingen. 


Aktiviteter fremover: Se under fanen terminliste/kalender- Arrangementer. Følg også med i kalender!

Sponsorer

Levert av IdrettenOnline