FUSA HESTESPORTLAG INVITERER TIL KLUBBSTEVNE I SPRANG OG DRESSUR 05-06.05.2018

Påmeldinger til:

fusahestesport@gmail.com

Frister

Påmeldingsfrist: onsdag 02.05.18 kl. 2300

Stevneavgifter:

50 kr per klasse

Betales kontant, vips eller til kontonummer: 3530.21.77129

Sekretariat åpner litt før stevnestart

Teknisk personell:

Steward: kommer tilbake til dette

Banebygger: Informasjon kommer

Dommer dressur: Astrid Beate Waarseth

Dommer sprang: Mathilde Søviknes Feil og stil dommer, sprang: Gro Johannessen

Baneforhold:

Oppvarming i ridehall: 20x60 m, filt Konkurranse i ridehall: 20x60 m, filt Klasse 1 går på 20x40 ridehall, filt Puljevis oppvarming inne

Kontaktpersoner for stevne:

Mathilde Søviknes, tlf: 95988704

Eirinn Hesvik Ljones (Påmelding), tlf: 41699635

Internettside:

http://fusahestesportlag.no/

Kiosk:

 

Åpen kiosk under hele stevnet. Vi trenger mange bidrag til kiosken, så gi gjerne beskjed om du kan bidra med noe bakverk eller annet til kiosken! 😊

Kontakt: Liv Jorunn Aase Skiple, tlf: 47600270 eller Linda Elise Helland tlf: 48009343

Kun kontant betaling eller vips

 

Stevnestart:

Lørdag: Stevnestart kl. 1100.

Søndag: Stevnestart kl. 1100

 

Dugnad

Felles klargjøringsdugnad torsdag 03.05.18 kl. 1800

Trenger ellers at folk er med og hjelper til på stevnedagen med diverse oppgaver, samt tar med mat til kiosken.

Merk:

Trenger IKKE grøntkort eller lisens for å delta, bare være medlem av Fusa Hestesportlag

 

Lørdag 5. mai 2018

 

 

Kl. 01:

Ryttertest RLD0 Obs: en ekvipasje rir programmet om gangen

Clear round

Kl. 02:

LC:3 OBS: Vi bruker det NYE programmet fra 2018

Gavepremier

Kl. 03:

Kl. 04:

FEIs innledende program for children A 2014/16 (LB)

FEIs lagprogram for children 2014/16 (LA)

Gavepremier Gavepremier

Søndag 6. mai 2018

 

 

Kl. 05:

Bomklasse

279 Clear round

Kl. 06:

 

30 cm

279 Clear round

Kl. 07

Kl. 08

Kl. 09:

50 cm

60 cm

70 cm

280, feil og stil. 280, feil og stil. 280, feil og stil.

Kl. 10:

80 cm

280, feil og stil.

Kl. 11:

90 cm

280, feil og stil.

OBS: ENDRINGER KAN FOREKOMME

BESTILLING AV KLUBBJAKKER: 😎😁 Pris: 800,-  Dette inkluderer jakke eller vest med brodering på ryggen: klubbnavn + navn.

Denne prisen er på tilbud som varer i 14 dager, det er derfor begrenset bestillingstid!   FRIST: 1 MARS!

Farger: Blå eller svart Jakker: Jakke damemodell, Jakke unisex modell.  Vest: Vest dame modell, vest unisex modell

Skriv kommentar eller send melding med: Hvilken type jakke/vest, farge, størrelse og navn du vil ha på ryggen.ÅRSMØTE

Til medlemmer i Fusa Hestesportlag

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTE I FUSA HESTESPORTLAG

Styret viser til innkalling til årsmøte av 10.januar 2018

Årsmøtet avholdes den 12.februar kl.1900 i varmestuen i ridehallen i Strandvik

Under følger saksliste for årsmøtet:

Sak   1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak   2: Godkjenne innkallingen

Sak   3: Godkjenne sakslisten

Sak   4: Godkjenne forretningsordenen

Sak   5: Velge møteleder og ordstyrer

Sak   6: Velge referent

Sak   7: Velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen

Sak   8: Behandle lagets årsberetning (herunder eventuelle gruppeårsmeldinger)

Sak   9: Behandle lagets regnskap i revidert tilstand

Sak 10:

A: Forslag fra styret.

Det innføres 30 timer dugnadsplikt pr.år for alle faste brukere av anlegget inkludert stevner og rideskole.  Utfyllende informasjon vil bli gitt på årsmøtet.

B: Innkommet forslag.

Faste oppstallatører og brukere av anlegget til Fusa Hestesportlag må være medlem av laget og representere FHSL på stevner,ol.

Sak 11: Fastsette medlemskontigent   

Sak 12: Fastsette treningsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

Sak 13: Vedta lagets budsjett

Sak 14: Behandle lagets organisasjonsplan

Sak 15: Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere lagets regnskap

Sak 16: Valg av nytt styre

A: Styreleder, B: Nestleder, C: Øvrige styremedlemmer, D: Varamedlemmer, E: (kontrollkomité med minst 2 medlemmer), F: Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd laget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene, G: Leder av valgkomitéen, H: Øvrige 2 medlemmer av valgkomitéen, I: Varamedlem til valgkomitéen


Rekneskap 2017:
Med vennlig hilsen

styret i Fusa Hestesportlag                                                                                                   


Klubbstevne

Påmeldinger til:

fusahestesport@gmail.com

Eirinn Hesvik Ljones, 41699635

Frister

Påmeldingsfrist: torsdag 31/8.17 kl. 2300

Stevneavgifter:

50 kr per klasse

Betales kontant eller til kontonummer: 3530.21.77129

Sekretariat åpner litt før stevnestart

Teknisk personell:


Steward: Katrine Årteig

Banebygger: John Harald Lien-Magnussen

Dommer sprang: Mathilde Søviknes

Dommer dressur: Marianne Farsund Fauske og Eva Hauge

Baneforhold:

Oppvarming i ridehall: 20x60 m, filt Konkurranse i ridehall: 20x60 m, filt

Kontaktpersoner for stevne:

Bente Dankertsen (Stevneleder), tlf: 95856914

Eirinn Hesvik Ljones (Påmelding), tlf: 41699635

Internettside:

http://fusahestesportlag.no/

Kiosk:

 

Åpen kiosk under hele stevnet. Vi trenger mange bidrag til kiosken, så gi gjerne beskjed om du kan bidra med noe bakverk eller annet til kiosken! 😊

Kontakt: Liv Jorunn Aase Skiple, tlf: 47600270

 

Kun kontant betaling.

Stevnestart:

Lørdag: LD2 starter kl. 1100.

Søndag: Stevnestart kl. 1100

 

Dugnad

Felles klargjøringsdugnad onsdag 30.08.17 kl. 1800

Trenger ellers at folk er med og hjelper til på stevnedagen med diverse oppgaver, samt tar med mat til kiosken.

Merk:

Trenger IKKE grøntkort eller lisens for å delta, bare være medlem av Fusa Hestesportlag

Kosekveld:

I forbindelse med klubbstevne arrangeres kosekveld med mat og sosialt samvær lørdagskveld. Pris: 100,-

Påmelding til fusahestesport@gmail.com eller

Eirinn Hesvik Ljones, 41699635

Frist: innen torsdag 31.08.17 (Helst) 😊

Lørdag 2. september 2017

 

 

Uoffisiell klasse:

LD

Clear round, deltakersløyfe

Kl. 01:

LC:3

Gavepremier      

Kl. 02:

LB:3

Gavepremier      

Søndag 3. september 2017

 

 

Kl. 03

Bomklasse

 279 Clear round + deltakersløyfe

Kl. 04

30 cm

279 Clear round + deltakersløyfe

Kl. 05

50 cm

279 Clear round + deltakersløyfe

Kl. 06

70 cm

274.5.3 to faser, feil og tid. Gavepremier

Kl. 08

80 cm

274.5.3 to faser, feil og tid. Gavepremier

Kl. 09

90 cm

274.5.3 to faser, feil og tid. Gavepremier


Strandvik løpet 2017

Fusa Hestesportlag deltar med barneridning på Strandvik løpet 1. juli 2017! :)

Fusa Hestesportlag har så smått begynt å ta i bruk betalingsmetoden SPING.
Her er det mulig å betale med en app på mobilen. F.eks baneleige :)

Kiosk varene er nå på plass i appen også

Så hva gjør du?
- Laster ned SPING på din mobil.
- Oppretter en brukerprofil og registrerer bankkort.
- Søk opp Fusa Hestesportlag eller Fusa Ridehall
- Betal for varer og tjenester direkte i appen.

SPING-appen lastes ned i App Store eller i Google Play


Trening for Merethe Bjørsvik

Merethe Bjørsvik underviser hos oss 2-3 ganger i måneden.
Hun underviser ryttere og hester på alle nivå. Prisen er 400 kr for 45 min.
Varighet av timen kan tilpasses unghester og hester under opptrening.

Dere kan kontakte Nina Kristine Reiertsen Tholo på 97160792, Facebook, nina.reiertsen@gmail.com

eller

Eirinn Hesvik Ljones på 41699635, Facebook, eirinn_20@hotmail.com


Trening for Eva Oppdal


Eva treningene er som oftest hver 14 dag om søndagen.
Timene er på 45 min eller 30 min og koster 500 eller 350 kr.

Eva underviser en elev om gangen og kan undervise elever og hester på alle nivåer.

Kontakt Tove Røstum for mer informasjon: tovekkr@gmail.com


Harving i Ridehallen i Strandvik


Mandager og torsdager er det harving i hallen fra klokken 20:00 til 21:00
Husk å fjern møkk og utstyr som ligger i banen, ellers blir det ikke harvet.

Ta kontakt med Katrine Årteig (92868264) dersom det er spørsmål ang harvingen

Aktiviteter fremover: Se under fanen terminliste/kalender- Arrangementer. Følg også med i kalender!

Sponsorer
Powered by: Bloc